Portal informacyjny dotyczący OZE
w Gminie Wohyń

Projekt zakłada wykonanie 437 zestawów kolektorów słonecznych. Zamieszczone poniżej listy oraz mapy umożliwiają wyszukanie instalacji na mapach.